צור קשר לקוחות שירותים המשרד
 
 
 
 


תכנון:
אדריכל שלמה שפריר
אדריכל הורסיו שוורץ
יעוד:
תחרות בינוי מרכז אזרחי וקרית חינוך, אלעד
יזם:
מ.א. אלעד
שנת תכנון:
1999
שטח:
22,875 מ"ר