צור קשר לקוחות שירותים המשרד
 
 
 
 


תכנון:
אדריכל שלמה שפריר
יעוד:
ביה"ס יסודי ממלכתי דתי, 18 כיתות
יזם:
מ.א. שומרון, משרד החינוך
שנת תכנון וביצוע:
2000-2004
שטח:
2,400 מ"ר