צור קשר לקוחות שירותים המשרד
 
 
 
 


תכנון:
אדריכל שלמה שפריר
אדריכל אבי טולדנו

יעוד:
מבנה מגורים ופעילות חברתית לאוכלוסייה מבוגרת – 125 יח"ד
יזם:
משרד הבינוי והשיכון
שנת תכנון וביצוע:
2005-2002
שטח:
6,500 מ"ר